Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Biuletyn "Problemy Ochrony Granic" -

Nawigacja

Biuletyn "Problemy Ochrony Granic"

Biuletyn "Problemy Ochrony Granic"

Edward Milewski
19.06.2018

Biuletyn „Problemy Ochrony Granic” Centrum Szkolenia Straży Granicznej składa się z działów:

 • artykuły i rozprawy,
 • miscellanea,
 • opinie i recenzje,
 • kalendarium.

Materiały do druku należy przesyłać w formie elektronicznej na nośniku CD, na adres Centrum Szkolenia Straży Granicznej, ul. Generała Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, lub nadesłać drogą mailową na adres: cssg@strazgraniczna.pl.

W celu usprawnienia procesu wydawniczego przed nadesłaniem artykułu autor powinien zapoznać się z poniżej opisanymi wskazówkami i dostosować do nich nadesłany tekst.

 • Treść przeznaczonego do publikacji artykułu powinna stanowić oryginalny materiał. Tekst powinien wykazywać się spójnością, która uczyni go zarówno interesującym jak i zrozumiałym.
 • Autorzy powinni złożyć oświadczenie, że ich prace nie były w części lub w całości publikowane lub nie zostały złożone do druku w innym wydawnictwie.
 • Całkowita długość tekstu sformatowanego zgodnie z niniejszymi zasadami powinna wynosić od 8 do 25 stron A4.
 • Cały teks złożony czcionką Times New Roman, tekst główny 11 pkt., przypisy 9 pkt.
 • Interlinia 1,5, tytuł czcionką wielkości 13 pkt.
 • Wcięcia akapitowe na 1 cm.
 • Marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy 2,7 cm, prawy 2 cm.
 • W przypisach podajemy:

- inicjał imienia, nazwisko autora lub redaktora pracy zbiorowej,

- pełny tytuł publikacji, a w pracy zbiorowej pełny tytuł artykułu albo pełny zapis czasopisma,

- wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz nr strony, z której został wymieniony cytat.

 • Ilustracje, mapy, wykresy, schematy, tabele powinny być wykonane w dobrej rozdzielczości.
 • Nie przyjmujemy stron wykonanych w formacie PDF, ponieważ uniemożliwia nam to, dokonywanie poprawek redakcyjnych.
 • Przed artykułem umieszczamy pełne dane autora (imię i nazwisko autora pełne bez inicjałów, stopień, adres do korespondencji oraz macierzysty oddział, ewentualnie adres e-mail).
 • Autorzy opracowań poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli rezygnują z materialnych praw majątkowych.

Pliki do pobrania

do góry