Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie IV Międzynarodowa konferencja naukowa w Centrum Szkolenia Straży Granicznej pt. "Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Identyfikacja zagrożeń oraz strategie antykorupcyjne". - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Korupcja a bezpieczeństwo państwa". -

Nawigacja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Korupcja a bezpieczeństwo państwa".

IV Międzynarodowa konferencja naukowa w Centrum Szkolenia Straży Granicznej pt. "Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Identyfikacja zagrożeń oraz strategie antykorupcyjne".

10.10.2013

Identyfikacja zagrożeń oraz przegląd strategii antykorupcyjnych to temat przewodni IV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Identyfikacja zagrożeń oraz strategie antykorupcyjne” organizowanej w Kętrzynie w dniach 9 i 10 października 2013 roku.

Głównymi organizatorami konferencji byli: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat nad przedsięwzięciem objął Komendant Główny Straży Granicznej Pan gen. bryg. SG Dominik Tracz, który skierował do uczestników kętrzyńskiego spotkania następujące słowa:

Problematyka tegoroczna międzynarodowego spotkania dotyczyła szerokiego spektrum działań w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym, ale też miała na celu dokonanie przeglądu strategii antykorupcyjnych w służbach i instytucjach. W trakcie konferencji wygłoszonych zostało prawie 30 referatów pogrupowanych w trzech panelach roboczych poświęconych między innymi: kulturowo-społecznemu obliczu korupcji, wpływie tego zjawiska na funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz karno-prawnych aspektach ich zwalczania.

Konferencja organizowana przez Centrum wspólnie ze środowiskiem naukowym stanowi doskonałą okazję do zintegrowania działań różnych podmiotów dostrzegających niebezpieczne oddziaływanie zjawisk korupcyjnych na wszystkie sfery życia oraz zainteresowanych profilaktyką i walką z tą patologią. Coroczne spotkania w Kętrzynie są okazją do wielopłaszczyznowego spojrzenia na to zjawisko i wymiany poglądów opartych na doświadczeniach. Od pierwszego sympozjum, zorganizowanego 9 grudnia 2010 roku (Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji) systematycznie powiększało się grono partnerów towarzyszących Centrum w organizacji tej formy spotkań. Wszystkie dotychczasowe edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony środowisk naukowych, ale również przedstawicieli służb poszanowania prawa. Inicjatywa zapoczątkowana przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w 2010 roku miała swoją kontynuację przez wszystkie kolejne lata, czego rezultatem były liczne publikacje w Biuletynie „Problemy Ochrony Granic” oraz materiały pokonferencyjne wydane we współpracy z Wyższą Szkolę Policji w Szczytnie oraz Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Gośćmi gospodarza konferencji Pana płk SG Andrzeja Rytwińskiego - Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej byli: Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Pan prof. dr hab. Bronisław Sitek, Burmistrz Miasta Kętrzyn Pan Krzysztof Hećman i Wicestarosta Kętrzyński Pan Zbigniew Nowak.

Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie reprezentowała liczna delegacja, której przewodniczyła Pani dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE Prorektor Uczelni, natomiast Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego reprezentował Prodziekan ds. Nauki prof. dr bab. Piotr Majer oraz Pan dr Lech Grochowski i liczne grono naukowców. Obecni byli także Rektor dr Michał Gołoś i Prodziekan dr Stanisław Dubaj z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, z którą także współpracuje kętrzyńska szkoła Straży Granicznej.

Straż Graniczną reprezentowali: Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej Pan płk SG Artur Michalak i Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej Pan płk SG Tomasz Semeniuk, Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Pan płk SG Wojciech Skowronek oraz przedstawiciele ośrodków szkolenia i oddziałów naszej formacji.

College Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne reprezentowali Oskars Stramkalis oraz Pan Agris Labanowski, natomiast Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Pani Oksana Nazarczuk. Tradycyjnie też licznie reprezentowane były służby mundurowe. Policję reprezentowali przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na czele z Panią nadkom. dr Dorotą Mocarską i delegacja Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, której przewodniczył mł. insp. Marek Węgliński. Obecny był też Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu Pan płk Sławomir Urbański oraz Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie Pan Dariusz Postek.

 

do góry