Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Korupcja w administracji – diagnoza – profilaktyka – zwalczanie.” - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Korupcja a bezpieczeństwo państwa". -

Nawigacja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Korupcja a bezpieczeństwo państwa".

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Korupcja w administracji – diagnoza – profilaktyka – zwalczanie.”

Adam Śnieżko
06.11.2015

W dniach 4-5 listopada 2015 roku po raz piąty Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie przy współudziale Biura Spraw Wewnętrznych SG, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie zorganizowało międzynarodową konferencję naukową o problematyce korupcyjnej.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Komendant Główny Straży Granicznej Pan gen. dyw. SG Dominik Tracz.

Głównym celem konferencji był krytyczny dyskurs na temat skali i struktury zachowań korupcyjnych, czynników warunkujących zachowania korupcyjne w sektorze działalności publicznej, form wykrywania i zwalczania korupcji, a także niezmiernie istotnej profilaktyki. Konferencja posiadała charakter interdyscyplinarny, a w jej ramach zaprezentowane zostały również wyniki badań nt. etiologii zachowań korupcyjnych funkcjonariuszy SG.

W naukowym spotkaniu uczestniczyło ponad 50 praktyków, ekspertów i autorytetów w zakresie diagnozowania, profilaktyki i zwalczania zjawiska korupcji w tym m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Izby Celnej, przedstawiciele Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, prokuratury, środowisk uniwersyteckich, a także przedstawiciele służb granicznych z Łotwy i Ukrainy oraz reprezentant Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

do góry