Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 17/2014/ADM2014 - Projekty polskiej współpracy rozwojowej -

Nawigacja

Projekty polskiej współpracy rozwojowej

Projekt nr 17/2014/ADM2014

Redaktor
23.11.2015

“Zapobieganie i zwalczanie przestępczości transgranicznej oraz zapewnianie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej – szkolenia na rzecz Policji Granicznej Republiki Mołdawii” - wartość dotacji 364 950,00 zł.

Pomoc udzielana Policji Granicznej Republiki Mołdawii ma na celu wzmocnienie potencjału funkcjonariuszy oraz zwiększenie efektywności w realizacji zadań służbowych mołdawskiej formacji granicznej, poprzez przekazanie dobrych praktyk stosowanych przez europejskie formacje graniczne. Założeniem projektu, zrealizowanego w ramach Programu MSZ w 2014 roku, było przeprowadzenie cyklu 10 szkoleń. Szkolenia, o zróżnicowanej tematyce tj.:

  • zapewnianie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, w tym lotnictwie cywilnym, oraz w zakresie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych w oparciu o identyfikację materiałów minersko-pirotechnicznych,
  • a także przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej, w tym profilowanie, oraz zasady pracy operacyjno-rozpoznawczej,
  • czy też szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu kryminalistyki, w tym weryfikacja autentyczności dokumentów, identyfikacja substancji narkotykowych, oraz techniki kryminalistyczne, łączyły ze sobą przekazywanie wiedzy merytorycznej oraz wymianę doświadczeń z funkcjonariuszami polskiej Straży Granicznej.

W ramach projektu przeszkolono 101 osób, kobiet i mężczyzn. Szkolenia zrealizowano w kraju beneficjenta (ośrodek szkolenia w Ungheni/Mołdawia) oraz kraju wykonawcy (Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie). Ponadto w ramach projektu zakupiono i przekazano, na rzecz ośrodka szkolenia Policji Granicznej w Ungheni, sprzęt dydaktyczny.

Projekt został zrealizowany pod patronatem Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

logo

do góry