Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 480/2015/ADM2015 - Projekty polskiej współpracy rozwojowej -

Nawigacja

Projekty polskiej współpracy rozwojowej

Projekt nr 480/2015/ADM2015

Edward Milewski
25.04.2018

„Szkolenia na rzecz Policji Granicznej Republiki Mołdawii w zakresie kryminalnej analizy operacyjnej oraz prowadzenia kontroli granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem taktyk i techniki interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy” – wartość projektu 350 000,00 zł.

Celem projektu było podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Policji Granicznej Mołdawii, w tym wyszkolenie trenerów-multiplikatorów, w nw. obszarach odpowiedzialności służbowej granicznych formacji:

- kryminalnej analizy operacyjnej;

- prowadzenia kontroli granicznej;

- udzielania pierwszej pomocy;

- taktyki i technik interwencji.

W ramach projektu zrealizowano łącznie 5 szkoleń, w ramach których przeszkolono 48 osób. Ponadto w ramach projektu zakupiono oraz przekazano na rzecz partnera projektu sprzęt dydaktyczny m.in. fantom do udzielania pierwszej pomocy oraz sprzęt komputerowo-multimedialny.

do góry