Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 24/2013/ADM2013 - Projekty polskiej współpracy rozwojowej -

Nawigacja

Projekty polskiej współpracy rozwojowej

Projekt nr 24/2013/ADM2013

Redaktor
23.11.2015

“Zarządzanie informacją w systemie zwalczania przestępczości transgranicznej – szkolenia na rzecz przedstawicieli Policji Granicznej Republiki Mołdawii” - wartość projektu 300 000,00 zł.

Przedmiotowy projekt, realizowany w okresie maj-październik 2013 r., swoim zakresem objął przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie analizy ryzyka według metody CIRAM oraz z kryminalnej analizy operacyjnej. Uczestnikami projektu byli funkcjonariusze Policji Granicznej Republiki Mołdawii wykonujący zadania analityków w pionach dochodzeniowych i operacyjno-śledczych, na różnych poziomach odpowiedzialności służbowej.

Szkolenia wprowadzające zagadnienia teoretyczne – pierwszy etap zrealizowany był w kraju beneficjenta, gdzie przeszkolono łącznie 96 uczestników, spośród których wyłoniono osoby do udziału w dalszej części projektu.

Drugi etap – praktyczna cześć szkolenia została przeprowadzona w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, gdzie uczestnicy mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu kazusów, opartych na działalności służbowej polskiej formacji granicznej.

W drugim etapie wzięło udział 22 uczestników.

Projekt został zrealizowany pod patronatem Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Całkowita wartość projektu: 300 000,00 zł, w tym 290 180,00 zł dofinansowania.

logo

do góry