Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 652/2012 - Projekty polskiej współpracy rozwojowej -

Nawigacja

Projekty polskiej współpracy rozwojowej

Projekt nr 652/2012

Redaktor
23.11.2015

“Wzmacnianie potencjału Służby Granicznej Republiki Mołdawii w aspekcie bezpieczeństw/a publicznego i zarządzania granicami” - wartość projektu 203 000,00 zł.

W okresie wrzesień-grudzień 2012 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbyło się pięć edycji szkoleń dla łącznej liczby 40 przedstawicieli Służby Granicznej Republiki Mołdawii. Uczestnikami szkolenia była kadra kierownicza mołdawskiej formacji granicznej – dyrektorzy biur i departamentów, komendanci granicznych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy wydziałów i sekcji odpowiedzialnych za szeroko pojętą ochronę granicy. Kadra dydaktyczna kętrzyńskiego ośrodka szkolenia zapoznała uczestników projektu z aspektami ochrony granicy państwowej, w kontekście przynależności do struktur Unii Europejskiej, a także z: zagadnieniami dotyczącymi stosowania środków technicznych do weryfikacji autentyczności dokumentów, podstawami prawnymi prowadzenia działań operacyjno-śledczych, podstawami analizy ryzyka oraz metodyką prowadzenia zajęć szkoleniowych.

Projekt został zrealizowany pod auspicjami Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Całkowita wartość projektu: 203 000,00 zł, w tym 172 550,00 zł dofinansowania.

logo

 

do góry