Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 2011-1-PL1-LEO03-18799 - Program Uczenie się przez całe życie -

Nawigacja

Program Uczenie się przez całe życie

Projekt nr 2011-1-PL1-LEO03-18799

Redaktor
23.11.2015

“Podnoszenia kompetencji zarządczych kadry kierowniczej jednostek związanych z doskonaleniem zawodowym służb granicznych”- w ramach Programu “Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci - wartość projektu 30 390 euro

Centrum Szkolenia Straży Granicznej zrealizowało projekt nr 2011-1-PL1-LEO03-18799 pt. „Podnoszenie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej jednostek związanych z doskonaleniem zawodowym służb granicznych”, dofinansowany ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

W ramach projektu w ramach przygotowania do mobilności zrealizowano szkolenia z zakresu języka angielskiego oraz z szeroko pojętego zarządzania.

Głównym przedsięwzięciem projektowym był wyjazd do Akademii Ochrony Granic i Wybrzeża do Espoo/Finlandia, w celu wymiany doświadczeń z przedstawicielami fińskich służb granicznych.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, zabezpieczono udział ekspertów zewnętrznych, a także przeprowadzono wymianę.

W projekcie udział wzięło 15 przedstawicieli Straży Granicznej, zajmujących stanowiska kierownicze.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości: 30 390 euro.

do góry