Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 2013-1-PL1-LEO03-38234 - Program Uczenie się przez całe życie -

Nawigacja

Program Uczenie się przez całe życie

Projekt nr 2013-1-PL1-LEO03-38234

Redaktor
23.11.2015

“Wzmocnienie potencjału funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów ujawnionych na zewnętrznej granicy UE i strefy Schengen”, Program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci wpisuje się w potrzebę ustawicznego doskonalenia umiejętności praktycznych oraz podnoszenia poziomu kompetencji merytorycznych kadr Straży Granicznej – specjalistów i ekspertów z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów. Działania projektowe realizowane są w okresie od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Całkowity budżet projektu wynosi 45 660 euro.

Projekt nr 2013-1-PL1-LEO03-38234 „Wzmocnienie potencjału funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów ujawnionych na zewnętrznej granicy UE i strefy Schengen”, Program „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci wpisuje się w potrzebę ustawicznego doskonalenia umiejętności praktycznych oraz podnoszenia poziomu kompetencji merytorycznych kadr Straży Granicznej – specjalistów i ekspertów z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów.

Działania projektowe realizowane są w okresie od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Do uczestnictwa w projekcie skierowano 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej (2 grupy po 15 osób każda), pełniących służbę w 6 jednostkach SG (Bieszczadzkim OSG, Morskim OSG, Nadbużańskim OSG, Nadwiślańskim OSG, Podlaskim OSG oraz Warmińsko-Mazurskim OSG oraz w CSSG w Kętrzynie).

Projekt zakłada realizację w CSSG w Kętrzynie bloku zajęć przygotowawczych, w zakresie obejmującym: podstawy metodyki prowadzenia zajęć (2 dni), kompleksowy kurs weryfikacji fałszerstw dokumentów (6 dni), zagadnienia międzykulturowe (2 dni) oraz intensywny 2-tygodniowy kursu języka angielskiego (język spotkań, słownictwo branżowe ekspertów kryminalistyki). Celem fazy realizowanej w CSSG jest właściwe przygotowanie uczestników

do realizacji wymiany międzynarodowej ze Szkołą Policji Granicznej Rumunii w Iasi (I grupa: 02-08 marca 2014 r., II grupa: 01-07 czerwca 2014 r.).

Oczekiwane rezultaty projektu to: podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej w zakresie najczęstszych metod fałszerskich na przykładzie dokumentów ujawnionych przez polskie i rumuńskie służby graniczne; podniesienie umiejętności praktycznego doboru metod weryfikacji autentyczności dokumentów z zastosowaniem różnych technik kontroli dokumentów; umożliwienie prowadzenia dialogu w zakresie problematyki fałszerstw dokumentów w oparciu o ujednoliconą terminologię w j. polskim i angielskim z zakresu szeroko pojętej problematyki zabezpieczania i fałszerstw dokumentów – określonej w glosariuszu FADO (False & Authentic Documents Online)  pomiędzy przedstawicielami służb kontrolnych różnych państw UE i spoza UE; opracowanie albumu najczęstszych metod fałszerskich (opracowanie w formie elektronicznej opisujące najciekawsze przykłady fałszerstw, z którymi zetknęli się uczestnicy projektu w trakcie swojej kariery zawodowej); przyswojenie zagadnień związanych z metodyką nauczania w obszarze dotyczącym analizy autentyczności dokumentów; zapoznanie z kulturą i specyfiką Rumunii. Przeszkolona w ramach projektu grupa funkcjonariuszy SG po powrocie do macierzystych oddziałów pełnić będzie rolę multiplikatorów.

Całkowity budżet projektu wynosi 45 660 euro.

logo

do góry