Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr PL/2020/PR/0075 - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego -

Nawigacja

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Projekt nr PL/2020/PR/0075

Krzysztof Mazurowski
27.01.2020

„Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych”

Projekt nr PL/2020/PR/0075 pt. „Wymiana doświadczeń Państw Grupy V4 w zakresie koordynacji działań granicznych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego („Bezgraniczne Bezpieczeństwo”), ma na celu wzmocnienie współpracy Państw Grupy Wyszehradzkiej w obszarze prowadzenia działań na zewnętrznych granicach UE.

Kwota całkowita projektu: 363 743,00 PLN, w tym ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: 272 807,25 PLN.

Ramy czasowe realizacji projektu: III kw. 2019 r. – IV kw. 2020 r.  

do góry