Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr PL/2019/PR/0070 - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego -

Nawigacja

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Projekt nr PL/2019/PR/0070

Edward Milewski
28.10.2019

„Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”

Projekt nr PL/2019/PR/0070 pt. „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ma na celu podniesienie kluczowych kompetencji funkcjonariuszy SG w nw. obszarach:

1.    Obsługa systemów teleinformatycznych, jako źródła informacji z analizie ryzyka wg CIRAM;
2.    Procedury badania autentyczności dokumentów;
3.    Obsługa systemów ochrony perymetrycznej oraz urządzeń optoelektronicznych;
4.    Prowadzenie pościgów pojazdami uprzywilejowanymi.

Kwota całkowita projektu: 1 973 500,00 PLN, w tym ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: 1 480 125,00 PLN.

Ramy czasowe realizacji projektu: III kw. 2019 r. – III kw. 2021 r. 

do góry