Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr PL/2020/PR/0074 - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego -

Nawigacja

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Projekt nr PL/2020/PR/0074

Krzysztof Mazurowski
27.01.2020

„Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”

Projekt nr PL/2020/PR/0074 pt. „Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego („Bezgraniczne Bezpieczeństwo”), ma na celu wzmocnienie potencjału funkcjonariuszy SG w obszarze technik analizy behawioralnej oraz podniesienie poziomu kompetencji anglojęzycznych, skorelowanych z obszarem behawioryzmu.

Kwota całkowita projektu: 731 217,00 PLN, w tym ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: 548 412,75 PLN.

Ramy czasowe realizacji projektu: III kw. 2019 r. – IV kw. 2020 r.

 

do góry