Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt partnerski w ramach Programu Erasmus+ - Erasmus + -

Nawigacja

Erasmus +

Projekt partnerski w ramach Programu Erasmus+

Redaktor
23.11.2015

“W dniach 17-19.02.2015 r. w Kętrzynie odbyło się kolejne już spotkanie w ramach programu Erasmus+, projekcie partnerskim z Łotwą , Litwą oraz Estonią. Pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy roboczej odbyło się w College Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne.

W dniach 17-19.02.2015 r. w Kętrzynie odbyło się kolejne już spotkanie w ramach programu Erasmus+, projekcie partnerskim z Łotwą , Litwą oraz Estonią. Pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy roboczej odbyło się w College Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne. Projekt zakłada stworzenie interaktywnego narzędzia do nauki i poszerzania wiedzy z zakresu specjalistycznej terminologii dla służb granicznych z języka rosyjskiego i angielskiego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach UE poprzez lepszą komunikację z osobami, które przekraczają te granice.

Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z zarządzaniem i wdrażaniem projektu, zatwierdzenie treści tematycznych planowanego narzędzia do nauki, zidentyfikowanie, analiza oraz tłumaczenie specjalistycznej terminologii na języki rosyjski i angielski jak również usystematyzowanie terminologii zdefiniowanej podczas pierwszego spotkania.

Projekt zakłada uczestnictwo 16 ekspertów z ośrodków szkolenia SG państw partnerskich. którzy posiadają bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych, wiedzę merytoryczną z zakresu kontroli granicznej, doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych narzędzi e-learningowych oraz planowaniu i wdrażaniu projektów międzynarodowych.

W celu skutecznego wdrożenia projektu i budowy narzędzia e-learningowego planowane są ponadto 4 spotkania międzynarodowe, podczas których zostaną skoordynowane i wypracowane komponenty planowanego narzędzia e-learningowego.

 

do góry