Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Program Erasmus+ - Erasmus + -

Nawigacja

Erasmus +

Program Erasmus+

Edward Milewski
23.11.2015

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji kadry trenerskiej/szkoleniowej prowadzącej szkolenia strzeleckie oraz z zakresu taktyki prowadzenia działań z użyciem broni, które realizowane są przez ośrodki szkolenia na rzecz funkcjonariuszy poszczególnych formacji granicznych krajów partnerskich projektu.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie cyklu sześciu spotkań połączonych z warsztatami praktycznego użytkowania broni, konferencji podsumowującej projekt oraz opracowanie podręcznika dobrych praktyk-instrukcji dla użytkowników broni służbowej. Grupą docelową projektu jest kadra trenerska ośrodków szkolenia krajów, na której spoczywa obowiązek właściwego przygotowania funkcjonariuszy do pełnienia służby z użyciem broni służbowej, a pośrednio również funkcjonariusze, którzy po zakończeniu projektu korzystać będą rezultatu projektu, tj. podręcznika dobrych praktyk.

Termin realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.  
Przyznane dofinansowanie: 128 990,00 EUR

do góry