Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Językowe zmagania - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Językowe zmagania

Anna Luśnia
19.05.2023

W dniach 15-19 maja br. w Centrum Szkolenia SG zrealizowany został kurs doskonalący „Język angielski dla funkcjonariuszy pełniących służbę na lotniskach, poziom A1/2”.

Szkolenie adresowane było do funkcjonariuszy rozpoczynających naukę języka angielskiego. Głównym celem kursu jest doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz powiązanych z nią kompetencji językowej i kulturowej w zakresie słownictwa związanego z pracą funkcjonariusza SG. Wśród tematów zajęć znajdują się między innymi: dane osobowe, dokumenty  i dane w nich zawarte, kontrola paszportowa i zatrzymanie. Nie może też zabraknąć  zagadnień związanych ze świadomością kulturową. Uczestnicy brali także udział w grach dydaktycznych i krótkich scenkach z życia lotniska. W czasie zajęć wykorzystywane były różnorodne metody aktywizujące skierowane głównie na rozwój sprawności komunikacji ustnej oraz rozbudowanie zasobów leksykalnych.
Kurs zakończył się zaliczeniem w postaci ćwiczenia interaktywnego. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

  • Językowe zmagania
    Językowe zmagania
  • Językowe zmagania
    Językowe zmagania
  • Językowe zmagania
    Językowe zmagania
do góry