Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

Anna Luśnia
19.05.2023

W dniu 18 maja 2023 r. przedstawicielki Centrum Szkolenia Straży Granicznej uczestniczyły w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Praktycznej, zorganizowanej przez Narodową Akademię Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Chmielnickim, zrealizowanej online.

W dniu 18 maja 2023 r. przedstawicielki Centrum Szkolenia Straży Granicznej uczestniczyły w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Praktycznej, zorganizowanej przez Narodową Akademię Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Chmielnickim, zrealizowanej online.
Udział reprezentantek polskiej Straży Granicznej w Konferencji poświęconej realizacji polityki równościowej płci na współczesnym etapie rozwoju sektora bezpieczeństwa i obrony Ukrainy: stan, problemy perspektywy, wynikał z planu współpracy, podpisanego pomiędzy naszymi instytucjami szkoleniowymi na 2023 r. Konferencja miała na celu zaprezentowanie aktualnych zagadnień dotyczących realizacji Rezolucji ONZ 1325 „Kobiety, pokój, bezpieczeństwo” oraz realizacji polityki równościowej płci w procesie kształcenia wyższych uczelni wojskowych sektora bezpieczeństwa Ukrainy. Polska jest jednym z krajów zaangażowanych w implementację przedmiotowej Agendy ONZ. 22 października 2018 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021, którego czas obowiązywania został przedłużony do końca 2023 r. Działania w zakresie implementacji Agendy ONZ „Kobiety, pokój, bezpieczeństwo” w Polsce koordynuje Minister Spraw Zagranicznych. Wśród podmiotów zaangażowanych w implementację znalazły się m.in.: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Policja i właśnie Straż Graniczna. Główne cele przedstawione w polskim planie działania są ukierunkowane na zwiększenie udziału kobiet w działaniach na rzecz zapobiegania konfliktom oraz utrzymywania pokoju m.in. poprzez dążenie do wzmocnienia pozycji kobiet w służbach mundurowych, systematyczne zwiększanie liczby kobiet w misjach i operacjach ONZ, EU, NATO, OBWE, w służbie poza granicami państwa oraz zmian w zakresie zajmowanych przez nie stanowisk i pełnionych funkcji. Plan działania skupia się również na ochronie i wsparciu ofiar przemocy ze względu na płeć oraz przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych, wdrażaniu przedmiotowej Agendy ONZ w ramach polskiej pomocy humanitarnej i pomocy rozwojowej oraz na promocji i rozwoju Agendy. W celu budowania i pogłębiania świadomości w tym zakresie w polskiej Straży Granicznej wypracowano praktykę, zgodnie z którą, kandydaci na oficerów SG odbywają e-learningowo kurs doskonalący pt. „Agenda ONZ dotycząca kobiet, pokoju i bezpieczeństwa”. Ta sama tematyka została na stałe wprowadzona do programu kursu „Przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników służb porządku publicznego i innych podmiotów zewnętrznych do udziału w cywilnych misjach zagranicznych”, realizowanego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.
Opracowała: ppłk SG Beata Kleszczewska

  • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna
    IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna
  • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna
    IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna
do góry