Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Profilowanie w odprawie granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Profilowanie w odprawie granicznej

Anna Luśnia
19.05.2023

W dniach 15-19 maja 2023 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono kurs doskonalący „Prowadzenie profilowania w ustaleniu celu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP i UE”.

Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy z zakresu czynności związanych z ustalaniem celu wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich na terytorium RP i UE, w różnych sytuacjach wynikających z odprawy granicznej, prowadzonej w placówkach SG na granicy zewnętrznej UE. Ponadto uczestnicy utrwalili  wiedzę z zakresu regulacji prawnych oraz dokumentów podróży.
Ciekawym aspektem prowadzonych zajęć było także nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia skutecznego profilowania oraz przypomnienie i utrwalenie psychologicznych aspektów zachowań osób poddawanych kontroli granicznej. W kursie uczestniczyli funkcjonariusze z Morskiego, Nadbużańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, wykonujących zadania bezpośrednio związane z  dokonywaniem odprawy granicznej.
Kurs przeprowadzili wykładowcy Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego, we współpracy z kadrą Zespołu Humanistycznego oraz Zespołu Analizy Kryminalnej i Analizy Ryzyka.

  • Profilowanie w odprawie granicznej
    Profilowanie w odprawie granicznej
  • Profilowanie w odprawie granicznej
    Profilowanie w odprawie granicznej
do góry