Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr FGZ-09-3132 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Projekt nr FGZ-09-3132

Redaktor
23.11.2015

“Zabezpieczenia szkoleń specjalistycznych z zakresu działań minersko pirotechnicznych dla funkcjonariuszy realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej”- w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych - wartość projektu 50 000 zł

Centrum Szkolenia Straży Granicznej zrealizowało projekt nr FGZ-09-3132 pt. „Zabezpieczenie szkoleń specjalistycznych z zakresu działań minersko pirotechnicznych dla funkcjonariuszy realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej”, dofinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych.

W ramach projektu zakupiono odzież oraz sprzęt specjalistyczny dla słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz wykładowców Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego, na kwotę: 49 952,16 zł, z czego 37 464,12 zł stanowi wkład Unii Europejskiej.

 

 

logo

 

do góry