Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr FGZ-11-3511 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Projekt nr FGZ-11-3511

Redaktor
23.11.2015

“Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy pojazdami dla funkcjonariuszy SG realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej – etap II”

Od 19 kwietnia rozpoczyna się w Centrum Szkolenia SG dziewięć edycji kursów doskonalących realizowanych w projekcie FGZ-11-3511 „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy pojazdami dla funkcjonariuszy SG realizujących zadania w bezpiecznej ochronie granicy państwowej – etap II”.

W ramach projektu kętrzyńscy instruktorzy doskonalenia techniki jazdy w dniach 11-12 kwietnia przebywali w Toruńskiej Akademii Jazdy. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia tego typu szkoleń. Zajęcia prowadzone przez toruńskich instruktorów były okazją do omówienia i praktycznego przećwiczenia elementów będących podstawą w prowadzeniu szkoleń bezpiecznej jazdy. Kontrola pojazdu w zakręcie – nadsterowność i podsterowność, omijanie przeszkody z wykorzystaniem dynamiki dociążania pojazdu, hamowanie czy wreszcie wykorzystywanie systemów bezpieczeństwa czynnego samochodu.

Toruński ośrodek jest jednym z najlepiej w kraju wyposażonym obiektem specjalizującym się w doskonaleniu techniki jazdy. Pełnowymiarowe płyty poślizgowe z kurtyna wodną, poślizgowe łuki, tor z urozmaiconą sekwencją zakrętów dają możliwość bezpiecznych ćwiczeń. TAJ dysponuje także symulatorem dachowania i symulatorem zderzeń.

Dwudniowy pobyt był pierwszą częścią realizowanych w ramach projektu FGZ konsultacji. Kolejny pobyt mjr. SG Leszka Maksymowicza, por. SG Sławomira Dębskiego i st. chor. SG Rafała Kręciewskiego planowany jest w miesiącu maju br.

do góry