Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Funkcjonariusze uzyskali uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze uzyskali uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa

Anna Luśnia
07.03.2023

3 marca br. po trzech tygodniach intensywnego szkolenia w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zakończyła się pierwsza edycja „Specjalistycznego szkolenia zawodowego osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego, poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego”.

Uczestnikami przedmiotowego kursu byli funkcjonariusze: Morskiego, Śląskiego, Nadbużańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Karpackiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Głównym celem przeprowadzonych zajęć było uzyskanie kwalifikacji do wykonywania kontroli bezpieczeństwa (Operator Kontroli Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym).
Komisja egzaminacyjna powoływana jest decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a pozytywny wynik egzaminu końcowego jest jednym z najważniejszych elementów ubiegania się o certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa. Otrzymanie powyższego uprawnienia jest realizacją wymogu zawartego w Ustawie o Prawie Lotniczym, związanego z koniecznością posiadania ww. certyfikatu.

  • Funkcjonariusze przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa uzyskali kwalifikacje.
    Funkcjonariusze przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa uzyskali kwalifikacje.
  • Funkcjonariusze przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa uzyskali kwalifikacje.
    Funkcjonariusze przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa uzyskali kwalifikacje.
  • Funkcjonariusze przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa uzyskali kwalifikacje.
    Funkcjonariusze przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa uzyskali kwalifikacje.
do góry