Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Opis stanowiska służbowego chorążego SG – II sesja ekspercka - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Opis stanowiska służbowego chorążego SG – II sesja ekspercka

Anna Luśnia
06.03.2023

W dniach: 28 lutego – 3 marca 2023 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie po raz kolejny zebrał się Zespół powołany do sporządzenia Opisu stanowiska służbowego chorążego Straży Granicznej.

W wyniku dotychczasowych czynności ukierunkowanych na zdefiniowanie chorążego SG i tym samym, określenie roli, jaką chorąży SG odgrywa w formacji, Zespół przyjął założenie, że wzorcowy chorąży to przede wszystkim dobry fachowiec, zdolny do samodzielnego stosowania umiejętności w sytuacjach służbowych standardowych i problemowych, na stanowisku wykonawczym. Zaproponowany kształt misji i zadań chorążego SG uwzględnia również fakt, że w przypadku części chorążych SG, równolegle z kompetencjami merytorycznymi niezbędne są też wybrane kompetencje kierownicze.
Tym razem, po etapie konsultacji projektu misji instytucjonalnych i zadań stanowiskowych w poszczególnych zarządach KGSG, eksperci – chorążowie SG realizujący na co dzień zadania w różnych pionach służbowych zarówno w placówkach SG, jak i komendach wszystkich oddziałów SG, wspólnie z kadrą Centrum Szkolenia SG, Centralnego Ośrodka Szkolenia SG oraz ekspertami Zarządu Granicznego, Operacyjno-Śledczego oraz do Spraw Cudzoziemców KGSG, przystąpili do opisywania każdego zadania stanowiskowego tokiem czynności cząstkowych oraz określenia zakresu wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do prawidłowej realizacji każdego z tych zadań. Wyzwaniem stojącym przed Zespołem jest pełna diagnoza kompetencji kluczowych w służbie chorążego SG z uwzględnieniem zmian zachodzących w otoczeniu organizacyjnym, skutkujących zmianami w sposobie i zakresie realizowanych zadań.
Opracowała: ppłk SG Beata Kleszczewska

  • Opis stanowiska służbowego chorążego SG – II sesja ekspercka
    Opis stanowiska służbowego chorążego SG – II sesja ekspercka
  • Opis stanowiska służbowego chorążego SG – II sesja ekspercka
    Opis stanowiska służbowego chorążego SG – II sesja ekspercka
  • Opis stanowiska służbowego chorążego SG – II sesja ekspercka
    Opis stanowiska służbowego chorążego SG – II sesja ekspercka
do góry