Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne

Agata Strachel
21.06.2022

W dniach 16-17 czerwca 2022 r. Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk wraz Kierownikiem Zespołu Humanistycznego Zakładu Ogólnozawodowego mjr. SG Pawłem Korowajem uczestniczyli w IX Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej "Bezpieczeństwo i zarządzanie granicami", połączonej z obchodami 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało ujęte w Planie współpracy podpisanym na 2022 r. pomiędzy Centrum Szkolenia SG a Państwową Szkołą Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne. W trakcie konferencji poruszano między innymi tematykę dotyczącą działań Agencji FRONTEX w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa w Europie, zagrożeń ze strony zagranicznych bojowników – terrorystów, jakie przynosi to wyzwania dla instytucji państwowych i zarządzania granicami UE na przykładzie Estonii.
Omawiano również innowacje w wymianie danych/informacji wspierających realizację zadań przez organy ścigania, rolę współpracy międzynarodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa granic Republiki Kazachstanu w oparciu o realizację projektów wspierających służby na kontynencie azjatyckim. Poruszono jednocześnie temat realizacji szkoleń dla Stałego Korpusu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej kategorii 1 w zakresie zapewniania bezpieczeństwa granic UE, którego pierwsza edycja odbyła się w oparciu o ośrodki szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Koszalinie.  
W trakcie panelów dyskusyjnych podjęto tematykę dotyczącą aktualności w szkoleniu organów ścigania, a w tym m.in. najnowsze tendencje i kierunki rozwoju szkolnictwa służb bezpieczeństwa, wpływ militarnej inwazji na Ukrainę, hybrydowe zagrożenia dla bezpieczeństwa granic zewnętrznych, wspływ pandemii Covid-19 na szkolnictwo zawodowe.
W ramach uroczystości poświęconej obchodom 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne, odbyła się również ceremonia zasadzenia dębu rocznicowego na pamiątkę 100 rocznicy Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy.

 

 • Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
  Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
 • Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
  Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
 • Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
  Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
 • Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
  Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
 • Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
  Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
 • Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
  Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
 • Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
  Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
 • Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
  Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
 • Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
  Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
 • Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
  Obchody 30-lecia utworzenia Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
do góry