Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Krzysztof Mazurowski
21.10.2020

Dzień 18 października został ogłoszony Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

W celu zaakcentowania, jak ważnym i aktualnym problemem w zwalczaniu przestępczości  pozostaje zjawisko handlu ludźmi i niewolnictwo, 20 października br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono zajęcia dydaktyczne adresowane do słuchaczy szkolenia w zakresie Szkoły Chorążych - funkcjonariuszy SG w służbie stałej. Podczas zajęć wskazane zostały symptomy mogące świadczyć o popełnieniu przestępstwa handlu ludźmi, a także sposoby postępowania z jego ofiarami oraz instytucje i służby zajmujące się tą problematyką.
Jednym z ustawowych zadań Straży Granicznej jest rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie sprawców handlu ludźmi. Proceder ten wiąże się nie tylko z przymuszaniem do czynności seksualnych, a także z innymi formami wykorzystania, takimi jak praca niewolnicza, handel dziećmi, czy handel organami. Jego ofiarami są nie tylko obywatele państw trzecich, ale mogą być również obywatele Unii Europejskiej, w tym Polski. Co więcej, handel żywym towarem może mieć miejsce wewnątrz państwa, a płeć, czy wiek ofiary dla handlarza nie ma znaczenia, jeśli tylko ma z tego zysk.
Zajęcia miały na celu także podniesienie świadomości funkcjonariuszy w zakresie zjawiska handlu ludźmi i niewolnictwa oraz zapoznanie ich z metodami i środkami najczęściej stosowanymi przez przestępców. Zajęcia przeprowadzono w sposób interaktywny przez wykładowców Zakładu Prawa i Kryminalistki oraz Zakładu Ogólnozawodowego Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

  • Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
    Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
do góry