Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.

Edward Milewski
20.01.2020

Szkolenie i przygotowanie funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej do prawidłowego wykonywania zadań naszej formacji to podstawowe zadanie statutowe Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Proces ten jest możliwy jedynie przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.

W 2019 roku Centrum Szkolenia Straży Granicznej wzbogaciło swoje pracownie o wyposażenie, w tym m.in. o:

- Bramkę ABC (automatyczna bramka wykorzystywana do odprawy granicznej), która docelowo trafiła do pracowni Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego.  
Bramka ABC wykorzystywana jest w trakcie szkoleń kwalifikowanych (Szkolenie Podstawowe - "Wykorzystywanie systemu teleinformatycznego w ramach odprawy granicznej") oraz w ramach kursów doskonalących (Czynności zlecone, Dokumenty uprawniające do przekraczania granicy i pobytu na terytorium RP i UE, Centralna Baza Danych ZSE 6, Kontrola graniczna osób na granicach zewnętrznych, Kontroler specjalista  z zakresu odprawy granicznej, Prowadzenie profilowania  w ustaleniu celu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP i UE) oraz w ramach warsztatów i seminariów  z zakresu biometrii. Sprzęt zakupiono z budżetu Straży Granicznej w kwocie 291 232 złotych.

- Spektrometr Progeny ResQ przeznaczony do szybkiej identyfikacji substancji, w tym do analizy prekursorów materiałów wybuchowych, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji na podstawie zjawiska spektroskopii Ramana.
Środki finansowe na zakup przedmiotowego urządzenia pozyskano z rezerwy celowej MSWiA na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym
w ramach „Narodowego programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 r.”. Przedmiotowe urządzenie będzie użytkowane podczas szkoleń i kursów z zakresu działań minersko - pirotechnicznych do praktycznej nauki funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu identyfikacji materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych realizowanych przez Zakład Bezpieczeństwa w Komunikacji Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Kwota zakupu to 270 tyś. złotych.

- Niechłodzoną kamerę termowizyjną NPL-1T, zakupioną na przełomie roku 2019 oraz 2020 (kwota zakupu to 46 tyś. zł), a także Chłodzoną kamerę termowizyjną GOZ MOBIL (koszt zakupu wynosił około 260 tyś. zł), które trafiły do Zespołu Technicznej Ochrony Granicy Zakładu Granicznego.
Obie kamery pozyskano ze środków przeznaczonych na Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. (Umowa nr 91/BF/BTiZ/2019 z dnia 25.07.2019 r., Umowa nr 69/BF/BTiZ/2019 z dnia 10.07.2019 r.).

- VSC 800 to cyfrowe urządzenie badawcze przeznaczone do kompleksowej analizy technicznych zabezpieczeń implementowanych w dokumentach. Videospectracomparator, poprzez bogaty zestaw nieinwazyjnych narzędzi opartych na wykorzystaniu właściwości promieniowania świetlnego, jest wysokiej jakości narzędziem warsztatu pracy ekspertów technicznych badań dokumentów, wspomagającym proces opiniowania w zakresie oceny autentyczności dokumentów.
Pozyskane stanowisko opiera się o jednostkę badawczą VSC, wysoce wydajną stację komputerową wraz z monitorem i oprogramowaniem oraz  czytnik elektronicznej warstwy zabezpieczeń. Zestaw zapewnia wysoki komfort realizowanych czynności badawczych a pozyskanie go nastąpiło w wyniku uruchomienia środków budżetowych na 2019 r. w ramach rezerwy celowej w kwocie ok. 140.000 zł.

 

 • Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
  Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
 • Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
  Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
 • Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
  Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
 • Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
  Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
 • Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
  Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
 • Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
  Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
 • Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
  Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
 • Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
  Nowy sprzęt w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - podsumowanie 2019 r.
do góry