Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie „Święty Mikołaj – przyjacielem wszystkich dzieci 2019” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Święty Mikołaj – przyjacielem wszystkich dzieci 2019”

Krzysztof Mazurowski
19.12.2019

Od 25 listopada do 6 grudnia br. trwała zbiórka koleżeńska wśród kadry i słuchaczy Centrum Szkolenia SG dla podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie.

Wzorem lat ubiegłych, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zaangażowało się w pomoc wychowankom zaprzyjaźnionej placówki opiekuńczo-wychowawczej biorąc udział w charytatywnej akcji „Święty Mikołaj – przyjacielem wszystkich dzieci 2019”.
Zorganizowana wśród społeczności Centrum Szkolenia Straży Granicznej zbiórka koleżeńska środków finansowych, pozwoliła na sprawienie prezentów wychowankom Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie. Dzięki naszemu wsparciu w świątecznej paczce znalazły się wyjątkowe i dostosowane do wieku prezenty, o których marzyli podopieczni Pani Bożeny Biegańskiej, Dyrektor placówki.
Świąteczne upominki zostały przekazane na ręce Pani Dyrektor w dniu 18 grudnia br. przez przedstawicieli Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

  • „Święty Mikołaj – przyjacielem wszystkich dzieci 2019”
    „Święty Mikołaj – przyjacielem wszystkich dzieci 2019”
do góry