Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Zadania Centrum Szkolenia Straży Granicznej - Zadania -

Nawigacja

Zadania

Zadania Centrum Szkolenia Straży Granicznej

03.04.2012

Podstawowym zadaniem Centrum Szkolenia Straży Granicznej jest szkolenie i przygotowanie funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej do prawidłowego wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Do zadań Centrum Szkolenia Straży Granicznej należy w szczególności:

  • prowadzenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej;
  • prowadzenie szkolenia podstawowego, szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, szkolenia w zakresie szkoły chorążych;
  • prowadzenie doskonalenia zawodowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  • kształtowanie u słuchaczy umiejętności samodzielnego myślenia oraz sprawnego i twórczego działania;
  • wyrabianie u słuchaczy nawyku samokształcenia poprzez wdrażanie do systematycznego uzupełniania i pogłębiania uzyskanej wiedzy;
  • kształtowanie u słuchaczy umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy podczas wykonywania obowiązków służbowych;
  • udzielanie pomocy szkoleniowej komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej i jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej;
  • wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji odwodu centralnego podporządkowania Komendanta Głównego Straży Granicznej;
  • organizowanie i przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy - kandydatów ubiegających się o przyjęcie na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
  • organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, wykładów i odczytów samodzielnie lub we współpracy z uczelniami wyższymi i podmiotami współpracującymi.
do góry