Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Sztandar -

Nawigacja

Sztandar

03.04.2012

AKT NADANIA SZTANDARU

Akt NADANIA SZTANDARU

Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy KOP w Kętrzynie odbyła się na centralnym placu miasta w dniu 05.06.2008 r.

Uroczystość poprzedziła msza święta w bazylice mniejszej p.w. Św. Jerzego w czasie której dokonane zostało poświęcenie sztandaru przez Biskupa Polowego WP i SG gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusza Płoskiego, Biskupa Polowego Ewangelicko-Augsburskiego Duszpasterstwa Wojskowego gen. bryg. Ryszarda Borskiego i Dziekana Ordynariatu Prawosławnego płk Aleksego Wojciuka.

Sztandar Centrum Szkolenia SG im. Żołnierzy KOP z rąk Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk. Leszka Elasa odebrał Komendant Centrum Szkolenia SG ppłk SG Henryk Raczkowski.

 • Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość nadania sztandaru Centrum Szkolenia Straży Granicznej
do góry