Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Patron -

Nawigacja

Patron

03.04.2012

AKT NADANIA IMIENIA

ŻOŁNIERZY KORPUSU OCHRONY POGRANICZA

Akt NADANIA IMIENIA

16 maja 2007 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie nadał Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie imię Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza”.

W dniu 18 maja została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa ufundowana przez funkcjonariuszy i pracowników Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz społeczeństwo Warmii i Mazur.

 

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie wybierając patrona na swojego duchowego przywódcę kierowało się nie tylko historycznymi uwarunkowaniami, lecz w głównej mierze ukazaniem bohaterskich postaci żołnierzy, którzy angażowali się w ochronę odrodzonej Polski po 123 latach niewoli. Korpus Ochrony Pogranicza ochraniał granicę pomiędzy Polską – Rosją Sowiecką, Łotwą, Litwą, Rumunią częścią Prus Wschodnich. KOP powstał w dniu 12 września 1924 roku.

Struktura organizacyjna formacji granicznej zorganizowana była na wzór wojskowy: dowództwo wraz ze sztabem i służbami specjalnymi, brygady ochrony pogranicza, które dzieliły się na strażnice i kompanie, jako najmniejsze jednostki organizacyjne. Pierwsze oddziały KOP stanęły na granicy w listopadzie 1924 roku obejmując odcinki na obszarze dawnych województw: wołyńskiego, nowogródzkiego i wileńskiego. Korpus w swojej strukturze posiadał: 357 strażnic, 77 kompanii granicznych, 16 kompanii odwodowych oraz 29 batalionów. Średnio na 1 kilometr granicy przypadało 10 żołnierzy. W latach 1929 – 39 stan osobowy wynosił około 26 – 27 tys. Żołnierzy.

Główny ciężar służby granicznej obciążał oddziały piechoty. Kawalerię wykorzystywano przeważnie do pościgu i patrolowania terenu na większe odległości oraz do utrzymywania łączności między oddziałami.

Korpusem Ochrony Pogranicza w poszczególnych okresach dowodzili:

  • gen. dyw. Henryk MINKIEWICZ – 1924 – 1929,
  • gen. bryg. Stanisław TESSARO – 1929 – 1930,
  • gen. bryg. Józef KRUSZEWSKI – 1930 – 1939,
  • gen. bryg. Wilhelm ORLIK – RÜCKEMANN – od sierpnia 1939 roku. 
do góry