Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 307/2017/ADM2017/M - Projekty polskiej współpracy rozwojowej -

Nawigacja

Projekty polskiej współpracy rozwojowej

Projekt nr 307/2017/ADM2017/M

Edward Milewski
26.04.2018

„Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w obszarze odpowiedzialności służbowej związanej z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego” - wartość Modułu I realizowanego w 2017 r. - 351 800,00 zł, wartość Modułu II zaplanowanego na 2018 rok – 180 200,00 zł.

Projekt dwumodułowy, zaplanowany na lata 2017-2018.

Moduł I obejmował działania szkoleniowe związane podnoszeniem kompetencji kadr mołdawskiej formacji granicznej, w tym wyszkolenie trenerów-multiplikatorów, także przygotowanie sali dydaktycznej do szkoleń z pierwszej pomocy.

W ramach modułu I przeprowadzono 8 szkoleń dla łącznej liczny 78 osób. Ponadto, przekazano sprzęt komputerowy do realizacji szkoleń, w tym prowadzenia treningu metodą e-learningu.

Moduł II obejmuje działania związane z wyposażeniem pomieszczenia dydaktycznego w sprzęt szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie pilotażowych szkoleń.

do góry