Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 371/2016/ADM2016 - Projekty polskiej współpracy rozwojowej -

Nawigacja

Projekty polskiej współpracy rozwojowej

Projekt nr 371/2016/ADM2016

Edward Milewski
26.04.2018

„Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzania czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy” - wartość projektu 342 000,00 zł.

Projekt swoim zakresem obejmował realizację szkoleń na rzecz Policji Granicznej Mołdawii z nw. zakresów tematycznych:

- przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej poprzez wykorzystywanie narzędzi analitycznych;

- procedur dochodzeniowo-śledczych;

- udzielanie pierwszej pomocy;

- współdziałania patrolu podczas interwencji.

W ramach projektu przeprowadzono 9 szkoleń dla łącznej liczby 95 przedstawicieli partnera projektu.

Poza osiągnieciem wskazanych rezultatów, związanych z wzmocnieniem potencjału osobowego mołdawskiej formacji granicznej, Straż Graniczna przekazała na rzecz Policji Granicznej Mołdawii sprzęt szkoleniowy (tj. sprzęt do treningu fizycznego, fantomy, defibrylatory), który umożliwi dalsze doskonalenie kadr formacji, oraz wpłynie na trwałość projektu oraz ugruntowanie zaimplementowanej wiedzy.

do góry