Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr FGZ-12-3141 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Projekt nr FGZ-12-3141

Redaktor
23.11.2015

“Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej CSSG oraz zabezpieczenie szkoleń specjalistycznych w zakresie działań minersko-pirotechnicznych dla funkcjonariuszy SG realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej – etap II”. Całkowita wartość projektu: 2 666 500,00 zł.

Projekt, współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych Program Roczny 2012, przewiduje doposażenie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie w wysokiej jakości, specjalistyczny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia szkoleń minersko-pirotechnicznych tj. roboty pirotechniczne, przenośny rentgen, kombinezon antyodłamkowy, aktywne ochraniacze słuchu, zestawy lin i haków, zapalarki, wyrzutniki pirotechniczne i inne urządzenia niezbędne do właściwego szkolenia, a także umundurowanie specjalistyczne dla kadry prowadzącej przedmiotowe szkolenia. Poza zabezpieczeniem szkoleń w nowoczesne urządzenia, w ramach projektu, planuje się również podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia minersko-pirotechniczne, w ramach szkolenia doskonalącego.

Projekt wpłynie na zwiększenie efektywności szkolenia, profesjonalne przygotowanie funkcjonariuszy SG do realizacji zadań służbowych, a przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej.

Całkowita wartość projektu: 2 666 500,00 zł.

logo

do góry