Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr PL01-KA202-051167 „Współpraca europejskich formacji granicznych na rzecz rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej realizującej szkolenia strzeleckie” - Erasmus + -

Nawigacja

Erasmus +

Projekt nr PL01-KA202-051167 „Współpraca europejskich formacji granicznych na rzecz rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej realizującej szkolenia strzeleckie”

Edward Milewski
04.10.2019

Wizyta w Państwowej Wyższej Szkole Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne.

W dniach 17-20 września 2019 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie kadry trenerskiej na Łotwie, w związku z realizacją projektu nr PL01-KA202-051167 „Współpraca europejskich formacji granicznych na rzecz rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej realizującej szkolenia strzeleckie”, w ramach Programu Erasmus+.

Jest to drugie spotkanie grupy projektowej, w skład której wchodzą: funkcjonariusze CSSG w Ketrzynie, COSSG w Koszalinie, OSSSG w Lubaniu, przedstawiciele Państwowej Służby Granicznej Republiki Łotwy, przedstawiciele Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie oraz przedstawiciele Szkoły Służby Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litwy w Medininkai.

W trakcie spotkania omówione zostały przygotowane wkłady merytoryczne do Podręcznika dobrych praktyk kadry trenerskiej w zakresie wyszkolenia strzeleckiego służb granicznych – głównego rezultatu projektu. Ponadto, uczestnicy przeprowadzili wspólne ćwiczenia z posługiwania się bronią, zarówno w zakresie obsługi bezstrzałowej, jak również treningu z użyciem amunicji .

Projekt nr PL01-KA202-051167 realizowany będzie w okresie 36 – miesięcy (do sierpnia 2021 r.). W trakcie realizacji projektu kadra dydaktyczna realizująca szkolenia strzeleckie wzmocni kompetencje własne, w zakresie zarówno metodologii prowadzenia szkoleń jak również w zakresie wiedzy na temat rodzajów broni i warunków jej użycia przez inne kraje partnerskie.

 

do góry