Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

Krzysztof Mazurowski
29.07.2022

W dniu 28 maja 2022 roku mł. chor. SG Tomasz Kołodziej - starszy specjalista Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych CSSG w Kętrzynie uzyskał pozytywny wynik egzaminu na instruktora techniki jazdy. To trzeci funkcjonariusz naszego ośrodka, który może się szczycić posiadaniem państwowych uprawnień instruktorskich.

Egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151) i  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019 poz. 163). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie określonych przepisami wymogów, w tym ukończenie odpowiedniego kursu dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności prawidłowego przeprowadzenia szkolenia i wykonania, zgodnie ze wskazówkami do realizacji, zadań z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie tych zajęć. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej, polegającej na rozwiązaniu testowego katalogu pytań egzaminacyjnych.
Egzamin przeprowadzony został w oparciu o Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie.
Udział naszego funkcjonariusza w przedmiotowym przedsięwzięciu możliwy był dzięki stosownym działaniom podjętym w ramach Projektu nr PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezgraniczne Bezpieczeństwo”.

 • Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
  Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
 • Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
  Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
 • Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
  Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
 • Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
  Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
 • Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
  Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
 • Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
  Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
 • Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
  Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
 • Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
  Kolejny instruktor techniki jazdy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
do góry