Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”

Krzysztof Mazurowski
10.06.2022

W dniu 10 czerwca 2022 r. zakończyła się XXIX edycja szkolenia specjalistycznego adresowanego do kandydatów na stanowisko Technik Kryminalistyki.

W szkoleniu uczestniczyło 15 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierz Żandarmerii Wojskowej.
W trakcie pobytu w Centrum Szkolenia SG, słuchacze byli kształceni pod kątem: skutecznego wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz przekształcania ich w dowody procesowe, doskonalenia znajomości i umiejętności posługiwania się sprzętem techniki kryminalistycznej w celu prawidłowego stosowania go na miejscach badanych zdarzeń, kształtowania nawyków i wyrabiania umiejętności niezbędnych w realizacji czynności procesowo-kryminalistycznych, operacyjno-śledczych oraz kształtowania umiejętności właściwego formułowania wniosków prowadzących do trafnego budowania wersji operacyjnych i śledczych.
Po ponad trzymiesięcznym intensywnym okresie nauki, słuchacze zmierzyli się z testem sprawdzającym, składającym się z 60 pytań oraz częścią praktyczną egzaminu. W ramach ćwiczeń egzaminacyjnych słuchacze zaprezentowali umiejętności ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, sporządzania szkiców miejsca zdarzenia, daktyloskopowania osób, pobierania materiału porównawczego w postaci czerwieni wargowej i małżowiny usznej, osmologii. Wyniki osiągnięte w trakcie egzaminu w pełni potwierdziły gotowość słuchaczy do wykonywania zadań technika kryminalistyki.
Uroczystego zakończenia szkolenia dokonał Komendant Centrum Szkolenia SG płk SG Adam Pacuk, wręczając absolwentom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
W zakończeniu uczestniczył również Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Tomasz Kunda oraz kadra Zespołu Kryminalistyki Zakładu Prawa i Kryminalistyki.

 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
do góry