Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Agata Strachel
04.10.2021

W dniach 20-23 września br. mjr SG Sławomir Dębski starszy wykładowca Zespołu Ochrony Granicy Państwowej Centrum Szkolenia Straży Granicznej przeprowadził szkolenie z obsługi pojazdów oraz techniki jazdy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Szkolenie dedykowane było dla operatorów i techników nowych pojazdów obserwacyjnych Toyota Hilux ZSKA Mobile LR – VI serii.

W części teoretycznej zajęć uczestnicy zapoznali się z ogólnym zasadami bezpiecznej jazdy w terenie i bezpiecznym użytkowaniem sprzętu. Prowadzący szkolenie szczególny nacisk położył na właściwą, zgodną z zaleceniami producenta obsługę pojazdu i poprawne korzystanie z wyposażenia.
Część praktyczna zajęć to jazda w trudnym, wytyczonym przez prowadzącego, terenie o różnej konfiguracji. Uczestnicy ćwiczyli pokonywanie przeszkód poprzecznych, podjazdy, jazdę w trawersie, jazdę w koleinach w terenie o różnej przyczepności. Wyzwaniem było utrzymanie zaleconego toru jazdy w poślizgach podłużnych i poprzecznych samochodu na różnym podłożu w trudnych warunkach pogodowych. Zapoznano także uczestników z zasadami obsługi wyciągarki stosując zblocza.
Każdego dnia zajęcia praktyczne poprzedzone były częścią teoretyczną przybliżającą budowę danego samochodu, jego parametry terenowe i zasady wykorzystywania będących na wyposażeniu systemów.

 • Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
  Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
 • Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
  Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
 • Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
  Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
 • Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
  Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
 • Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
  Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
 • Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
  Szkolenie z jazdy pojazdami terenowymi w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
do góry