Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie W nowym roku rozpoczęcie szkoleń w CSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

W nowym roku rozpoczęcie szkoleń w CSSG

Edward Milewski
11.01.2021

Wraz z początkiem nowego roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej rozpoczęto szkolenia kwalifikowane.

Od dziś (11 stycznia br.) przez kilka najbliższych tygodni 35 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, zdobywać będzie wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na podjęcie służby w rodzimych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Nowi funkcjonariusze, skierowani na szkolenie podstawowe to osoby, które do naszej formacji wstąpiły zaledwie kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie podstawowe oraz po pozytywnie zdanych egzaminach, również szkolenie podoficerskie. Przewidywany termin jego zakończenia to 16 lutego 2021 r.

W rozpoczętej dziś pierwszej tegorocznej edycji szkolenia podstawowego uczestniczą funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego Oddziału SG oraz 1 funkcjonariusz z Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Szkolenie zakończone zostanie egzaminem a uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem ścieżki zawodowej w Straży Granicznej.

Również dzień 11 stycznia to ważna data dla 80 funkcjonariuszy w służbie stałej rozpoczynających szkolenie w zakresie szkoły chorążych. Szkolenie trwać będzie 3 tygodnie, jednak pełne będzie intensywnych godzin nauki, poszerzania posiadanych już  umiejętności oraz zdobywania nowych, uzupełniających posiadaną już wiedzę.

Uroczystego otwarcia szkoleń dokonał płk SG Adam Pacuk Komendant Centrum Szkolenia SG w obecności płk. SG Mirosława Doroszkiewicza Zastępcy Komendanta oraz kadry kierowniczej ośrodka.

Serdecznie witamy słuchaczy oraz życzymy wytrwałości i sukcesów w poznawaniu przepisów i zasad służby w Straży Granicznej oraz powodzenia w egzaminach wieńczących czas nauki w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

  • W nowym roku rozpoczęcie szkoleń w CSSG
    W nowym roku rozpoczęcie szkoleń w CSSG
  • W nowym roku rozpoczęcie szkoleń w CSSG
    W nowym roku rozpoczęcie szkoleń w CSSG
  • W nowym roku rozpoczęcie szkoleń w CSSG
    W nowym roku rozpoczęcie szkoleń w CSSG
do góry