Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej – przyjacielem wszystkich dzieci - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Centrum Szkolenia Straży Granicznej – przyjacielem wszystkich dzieci

Edward Milewski
09.12.2020

Wzorem lat ubiegłych, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zaangażowało się w pomoc wychowankom zaprzyjaźnionej placówki opiekuńczo-wychowawczej biorąc udział w charytatywnej akcji „Święty Mikołaj – przyjacielem wszystkich dzieci”.

Od 23 listopada do 7 grudnia br. trwała zbiórka koleżeńska wśród kadry i słuchaczy Centrum Szkolenia SG oraz słuchaczy stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX dla podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie.

Kadra Centrum Szkolenia Straży Granicznej dotychczas brała aktywny udział w zbiórce organizując wsparcie od wielu lat.

Dzięki naszemu zaangażowaniu w tegoroczną akcję, zorganizowana w Centrum Szkolenia Straży Granicznej zbiórka koleżeńska środków finansowych, pozwoliła na wsparcie wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie. Środki przeznaczone zostaną na doposażenie pokoi dla dzieci do ich marzeń i potrzeb.

Świąteczne wsparcie w kwocie ponad 4400 zł oraz słodkości zostały przekazane w dniu 9 grudnia br. na ręce Dyrektor Pani Bożeny Biegańskiej-Wójtowicz przez przedstawicieli Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz przebywających na szkoleniu w CSSG słuchaczy stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX.

  • Centrum Szkolenia Straży Granicznej – przyjacielem wszystkich dzieci
    Centrum Szkolenia Straży Granicznej – przyjacielem wszystkich dzieci
  • Centrum Szkolenia Straży Granicznej – przyjacielem wszystkich dzieci
    Centrum Szkolenia Straży Granicznej – przyjacielem wszystkich dzieci
do góry