Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020

Krzysztof Mazurowski
18.11.2020

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi pod hasłem „Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej zorganizowali akcje krwiodawcze.

IX edycję akcji poboru krwi przeprowadzono 12 listopada br. w Placówce Straży Granicznej w Barcianach oraz 17 listopada br. w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie.

Ze względu na czas prowadzenia akcji – przypadające w tym okresie Narodowe Święto Niepodległości, wydarzenie jest ważną i potrzebną formą uczczenia tego święta. Dzięki tej akcji podtrzymujemy tradycję, że mundur kojarzy się z gotowością niesienia pomocy, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

Cennym darem podzieliło się 41 osób oddając 18 450 ml krwi pełnej. 5 osób powiększyło zaszczytne grono Honorowych Dawców Krwi oddając krew po raz pierwszy. Życiodajny płyn oddali potrzebującym funkcjonariusze i pracownicy W-MOSG i CSSG, PSG w Barcianach,  KPPSP w Kętrzynie,  druhowie OSP Pilec i OSP Srokowo, oraz mieszkańcy Gminy Barciany i Srokowo.
Zbiórka została przeprowadzona przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddziałów Terenowych w Bartoszycach oraz w Giżycku.
Akcja, której organizatorem jest Komendant Główny Straży Granicznej, w tym roku honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu-Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

 • NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
  NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
 • NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
  NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
 • NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
  NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
 • NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
  NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
 • NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
  NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
 • NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
  NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
 • NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
  NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
 • NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
  NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2020
do góry