Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych

Krzysztof Mazurowski
12.10.2020

W dniu 10 października br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla 37. absolwentów przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Absolwenci kursu oficerskiego realizowanego w kętrzyńskim ośrodku szkolenia w formie stacjonarnej podnosili swoje kompetencje w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania działań podległego zespołu, a także rozwijania potencjału kierownika. Podstawowym założeniem ukończonego przez przyszłych oficerów kursu było wyposażenie ich w kwalifikacje niezbędne na stanowiskach przewidzianych dla funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej posiadających stopnie oficerskie SG.
Zdobytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności praktyczne absolwenci zweryfikowali podczas trwającego dwa dni egzaminu końcowego. Wszyscy uczestnicy przeszkolenia specjalistycznego ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Prymusem kursu został chor. szt. Szczepan Huś z Bieszczadzkiego Oddziału SG, którego Komendant Centrum uhonorował okolicznościowym grawertonem z absolwentką.
Uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom szkolenia dokonał w obecności kadry kierowniczej Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk.
Podczas wystąpienia Komendant podziękował słuchaczom za zaangażowanie w czasie zajęć oraz pogratulował zdania egzaminów końcowych, podczas których wszyscy musieli wykazać się obszerną wiedzą specjalistyczną oraz szerokimi umiejętnościami  praktycznymi. Wysokie wyniki jakie osiągnęli podczas egzaminu, to przede wszystkim efekt ich ciężkiej pracy oraz kadry dydaktycznej Centrum Szkolenia SG. Komendant życzył absolwentom sukcesów w służbie na stanowiskach służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, przypominając o ponadczasowych wartościach, które powinni utożsamiać funkcjonariusze w korpusie oficerskim.
Wręczenie dyplomów z uwagi na stan związany z obostrzeniami epidemicznymi w kraju odbyło się zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

 

 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
 • Szkolenie oficerskie
  Szkolenie oficerskie
do góry