Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szkolenie specjalistyczne „Instruktorów w Zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie specjalistyczne „Instruktorów w Zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego”

Agata Strachel
24.09.2020

Głównym celem szkolenia było zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie właściwej organizacji, przygotowania i prowadzenia zajęć w ramach szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z wymaganiami i zaleceniami UE, Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego - ICAO, Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego - ECAC, a także krajowego organu władzy lotniczej odpowiedzialnego za ochronę lotnictwa cywilnego - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej jest podstawą zaliczenia szkolenia instruktorsko – metodycznego oraz stanowi spełnienie jednego z wymogów zawartych w Krajowym Programie Szkolenia w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora.
W kursie, realizowanym w  Centrum Szkolenia Straży Granicznej w dniach 14-24 września 2020 r. uczestniczyło 9 funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego, Morskiego, Karpackiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

 

  • Szkolenie specjalistyczne „Instruktorów w Zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego”
    Szkolenie specjalistyczne „Instruktorów w Zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego”
  • Szkolenie specjalistyczne „Instruktorów w Zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego”
    Szkolenie specjalistyczne „Instruktorów w Zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego”
  • Szkolenie specjalistyczne „Instruktorów w Zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego”
    Szkolenie specjalistyczne „Instruktorów w Zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego”
do góry