Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Jak rozpoznać zabezpieczenia i fałszerstwa dokumentów? - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Jak rozpoznać zabezpieczenia i fałszerstwa dokumentów?

Edward Milewski
30.07.2020

Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy uczestniczyli w terminie 27-30 lipca 2020 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w kursie doskonalącym „System Zabezpieczeń Dokumentów” oraz następującym po nim kursie „Fałszerstwa Dokumentów”, uzyskali szczegółową odpowiedź na zadane pytanie.

Szkolenia mają na celu przede wszystkim doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie rozpoznawania zabezpieczeń stosowanych w dokumentach tożsamości, podróży, komunikacyjnych oraz rozpoznawania w nich fałszerstw.
W trakcie kursów słuchacze korzystają z szerokiej gamy dokumentów wzorcowych oraz dokumentów sfałszowanych, a także sprzętu technicznego wykorzystywanego w procesie weryfikacji autentyczności dokumentów. Dzięki praktycznym metodom dydaktycznym, słuchacz Centrum Szkolenia SG kształtuje na zajęciach potrzebne do kontroli dokumentów nawyki i podnosi swoje kompetencje zawodowe.  

W szkoleniach uczestniczyli funkcjonariusze Karpackiego, Podlaskiego oraz Nadwiślańskiego OSG. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzili wykładowcy Zespołu Kryminalistyki Zakładu Prawa i Kryminalistyki.

Kursy sfinansowano ze środków programu operacyjnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu PL/2019/PR/0070 pt. ”Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej”.

  • Jak rozpoznać zabezpieczenia i fałszerstwa dokumentów?
    Jak rozpoznać zabezpieczenia i fałszerstwa dokumentów?
  • Jak rozpoznać zabezpieczenia i fałszerstwa dokumentów?
    Jak rozpoznać zabezpieczenia i fałszerstwa dokumentów?
do góry