Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych

Agata Strachel
29.06.2020

Po kilkumiesięcznej przerwie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej wznowiło proces szkolenia. W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych dla 40 funkcjonariuszy w służbie stałej z różnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Szkolenie potrwa do 17 lipca 2020 r.

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk podczas inauguracji przybliżył zakres szkolenia oraz przedstawił kadrę kierowniczą, a także życzył słuchaczom sukcesów w czasie szkolenia oraz pomyślnego zaliczenia egzaminów końcowych, które będą zwieńczeniem ich wysiłków w najbliższych tygodniach nauki.
Słuchacze zostali zapoznani z regulacjami prawnymi i Wytycznymi Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w sprawie zasad postępowania przy realizacji szkoleń w CSSG w Kętrzynie, które opracowane zostały w celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń pojawienia się zakażeń koronawirusem SARS –CoV-2 wśród osób uczestniczących w szkoleniach.
Słuchaczom zostaną zapewnione środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, przyłbic, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących. Natomiast wykorzystywany sprzęt specjalistyczny będzie każdorazowo przed jak i po użyciu dezynfekowany.  

 

 

  • Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
    Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
  • Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
    Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
  • Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
    Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
do góry