Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej

Edward Milewski
24.04.2020

W dniu 24 kwietnia 2020 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbyło się zakończenie szkolenia podoficerskiego.

Do egzaminów przystąpiło 48 słuchaczy z oddziałów: Nadwiślańskiego, Podlaskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Z pozytywnym wynikiem szkolenie ukończyli wszyscy funkcjonariusze. Zakończenia szkolenia dokonał Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk w obecności dydaktycznej kadry kierowniczej.

W trakcie szkolenia funkcjonariusze podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, po poprzedzającym etapie szkolenia podstawowego. Zakres zajęć, w których uczestniczyli, obejmowały wiadomości w ramach poszczególnych działów szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Komendant Centrum podziękował słuchaczom za zaangażowanie podczas zajęć oraz pogratulował zdania egzaminów końcowych. Życzył absolwentom samych sukcesów w służbie, wytrwałości oraz kolejnych sukcesów.

Najwyższe średnie uzyskali: szer. SG Małgorzata Suprunowicz z Podlaskiego OSG oraz szer. SG Marcin Wieczorek z Warmińsko-Mazurskiego OSG, których Komendant CSSG uhonorował grawertonem okolicznościowym.

  • Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej
    Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej
  • Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej
    Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej
  • Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej
    Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej
do góry