Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie III edycja Kursu „Analizy behawioralne” w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

III edycja Kursu „Analizy behawioralne” w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Agata Strachel
12.03.2020

W dniach 02–11 marca 2020 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zrealizowana została III edycja kursu doskonalącego „Analizy behawioralne w celu wykrywania i zapobiegania zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu publicznemu w portach lotniczych” dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

Zajęcia teoretyczne realizowane były w oparciu o bazę dydaktyczną ośrodka szkolenia, natomiast ćwiczenia zostały zrealizowane w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
Celem głównym kursu było nabycie przez słuchaczy umiejętności typowania osób, w związku z wykrywaniem i zapobieganiem  zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu publicznemu.
Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w portach lotniczych realizując zadania związane z utrzymaniem ładu i porządku publicznego oraz dla tych funkcjonariuszy, dla których zdobycie przedmiotowej wiedzy jest niezbędne do realizacji czynności służbowych.  

 

 

  • III edycja Kursu „Analizy behawioralne” w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
    III edycja Kursu „Analizy behawioralne” w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
do góry