Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom

Edward Milewski
31.01.2020

W dniu 31 stycznia 2020 r. kolejni absolwenci opuścili mury naszej Szkoły. W obecności zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej Centrum Szkolenia Straży Granicznej, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 66 absolwentom przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

I edycja kursu rozpoczęła się 18 sierpnia a druga w dniu 2 września 2019 r. Szkolenie ukończyło z wynikiem pozytywnym 66 funkcjonariuszy ze średnią ocen  4,83. Funkcjonariusze biorący udział w przeszkoleniu pełnią służbę w: Nadbużańskim, Podlaskim, Karpackim, Bieszczadzkim, Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG oraz w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Najwyższe średnie uzyskali:

 • st. chor.  szt.  SG Wojciech PEMPKO z COSSG w Koszalinie – 5,0,
 • st. chor. SG Dorota ŁAGOWSKA z Nb OSG – 5,0,
 • chor. szt. SG Kinga CIEŚLAK z Nb OSG – 5,0.

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam PACUK w obecności zaproszonych gości, kadry kierowniczej Ośrodka oraz słuchaczy szkoleń kwalifikowanych wręczył absolwentom dyplomy ukończenia przeszkolenia. W trakcie uroczystości Komendant uhonorował prymusa okolicznościowym grawertonem z absolwentką oraz Medalem Okolicznościowym Centrum Szkolenia Straży Granicznej z okazji 70. rocznicy szkolenia formacji granicznych w Kętrzynie. Pogratulował słuchaczom zdania egzaminów końcowych, podczas których wykazali się rozległą wiedzą specjalistyczną oraz szerokimi umiejętnościami praktycznymi. Życzył absolwentom sukcesów w służbie na zajmowanych stanowiskach służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

W trakcie uroczystości miało miejsce również wręczenie aktu mianowania na stopień młodszego chorążego Straży Granicznej Michałowi KOZYRSKIEMU, który ukończył szkolenie w zakresie szkoły chorążych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie mjr. SG Damiana PODBIELSKIEGO Kierownika Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Zakładu Prawa i Kryminalistyki, odchodzącego ze służby w Straży Granicznej. Mjr SG Damian Podbielski pełnił służbę w Centrum Szkolenia Straży Granicznej od 02 maja 2006 r.  W okresie od 01 sierpnia 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. został delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w charakterze oficera łącznikowego Straży Granicznej do Polskiego Biura Łącznikowego przy Europejskim Urzędzie Policji – Europol z siedzibą w Hadze.

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej na podstawie uchwały Kapituły Odznaki nadał Odznakę Pamiątkową Centrum Szkolenia Straży Granicznej:

 • płk. Mariksowi PETRUSINS Dyrektorowi College’u Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne,
 • insp. Dariuszowi ŚLĘZAKOWI Komendantowi Powiatowemu Policji w Kętrzynie,
 • płk. SG Dariuszowi MATELI Naczelnikowi Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej wyróżnił urlopem krótkoterminowym słuchaczy szkolenia podstawowego oraz szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej za zaangażowanie oraz osiągnięcia w procesie szkolenia.
Ostatnim miłym akcentem spotkania było wyróżnienie krótkoterminowym urlopem słuchaczy przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych za bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków słuchacza, nienaganną dyscyplinę, przejawianie inicjatywy w grupie szkoleniowej oraz zaangażowanie w czynności realizowane w pododdziale, które wykraczały poza zwykłe obowiązki służbowe.

 

 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Uroczyste wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
do góry