Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG

Krzysztof Mazurowski
31.01.2020

W dniu 30 stycznia 2020 r. Centrum Szkolenia Straży Granicznej gościło delegację z College’u Państwowej Straży Granicznej w Rezekne Pana płk. Mariksa Petrušins - Dyrektora College’u , Pana ppłk. Aigarsa Zvaigzne - Zastępcę Dyrektora College’u oraz Pana ppłk. Valentīnsa Buls - Docenta Wydziału Wojskowego i Wychowania Fizycznego College’u.

Przedmiotem wizyty było zapoznanie gości z infrastrukturą Centrum Szkolenia Straży Graniczną oraz realizowanymi zadaniami. Podczas prezentacji multimedialnej zaprezentowana została koncepcja oraz zasady organizacji egzaminu na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. Niniejsze przedsięwzięcie wynika z podpisanego Planu Współpracy na rok 2020 pomiędzy Centrum Szkolenia SG a College’em Państwowej SG Republiki Łotewskiej.
W dniu 31 stycznia 2020 r. delegacja z College’u Państwowej Straży Granicznej w Rezekne zaszczyciła swoją obecnością uroczystość wręczenia dyplomów z okazji zakończenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. W jej trakcie Pan płk Mariks Petrušins uhonorowany został Odznaką Pamiątkową Centrum Szkolenia Straży Granicznej, którą wręczył Komendant Centrum szkolenia Straży Granicznej Pan płk SG Adam Pacuk oraz Przewodniczący Kapituły Odznaki Pamiątkowej Pan ppłk SG Leszek Maksymowicz.
Wizyta realizowana była także w ramach projektu NR 2018-1-PL01-KA202-051167 „Współpraca Europejskich Formacji Granicznych na rzecz rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej realizującej szkolenie strzeleckie” który finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej „Erassmus+”.

 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
 • Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
  Wizyta delegacji Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w CSSG
do góry