Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący „Działania interwencyjne” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Działania interwencyjne”

Agata Strachel
23.01.2020

W dniach 13-23 stycznia 2020 r. funkcjonariusze Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych Centrum Szkolenia Straży Granicznej zrealizowali kurs doskonalący pt. Działania interwencyjne wobec osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w porcie lotniczym oraz na pokładzie statku powietrznego.

Kurs adresowany jest do funkcjonariuszy Straży Granicznej, realizujących działania interwencyjne w portach lotniczych.
Celem głównym kursu jest doskonalenie umiejętności w zakresie podejmowania działań wobec osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego w porcie lotniczym oraz na pokładzie statku powietrznego.
Podczas zajęć poruszana była problematyka:
–    doskonalenie elementów taktyki i techniki w zakresie wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w porcie lotniczym oraz na pokładzie statku powietrznego,  
–    sporządzanie dokumentacji z działań podejmowanych wobec osób i pasażerów
w porcie lotniczym i na pokładzie statku powietrznego,
–    doskonalenie umiejętności strzeleckich, związanych z zadaniami wykonywanymi
w porcie lotniczym i na pokładzie statku powietrznego,
–    doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
–    doskonalenie umiejętności z zakresu walki wręcz.

 

  • Kurs doskonalący „Działania interwencyjne”
    Kurs doskonalący „Działania interwencyjne”
do góry