Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szkolenie Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu

Krzysztof Mazurowski
08.11.2019

W dniach 4-8 listopada 2019 r. wykładowcy Zakładu Granicznego Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie przeprowadzili szkolenie pt. "Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu", adresowane do funkcjonariuszy Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Uczestnikom szkolenia omówione zostały, na przykładzie rozwiązań polskich, kwestie związane ze stosowaniem procedur kontroli różnych środków transportu oraz sposobami zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego. Ponadto omówieniu podlegały ogólne zagadnienia dotyczące zasad planowania, organizowania i prowadzenia działań pościgowych i działań blokadowych, podejmowanych przez polską Straż Graniczną w sytuacjach szczególnych. Szczególną uwagę poświęcono problematyce tworzenia posterunków kontrolnych i posterunków blokadowych.
Poruszane w trakcie szkolenia treści teoretyczne zostały wzbogacone realizacją szeregu ćwiczeń praktycznych polegających na wykonywaniu czynności kontrolnych w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
Szkolenie to miało również na celu podniesienie świadomości istniejących zagrożeń, jakie może napotkać funkcjonariusz w codziennej służbie, a także doskonalenie umiejętności zespołowego działania w wielu złożonych sytuacjach. W trakcie zajęć funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej Ukrainy doskonalili elementy wzajemnego ubezpieczania się oraz taktykę i techniki kontroli ruchu drogowego.
Podsumowania szkolenia dokonał Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk wraz z Zastępcą Komendanta płk. SG Mirosławem Doroszkiewiczem.
Szkolenie pt. "Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu" realizowane było w ramach Projektu nr 234/2019/ADM2019 "Wzmacnianie Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej", realizowanego przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i finansowanego ze środków Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych wdrażanego w ramach konkursu: Projekty organów administracji rządowej w 2018 r.

 • Szkolenie Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu
  Szkolenie Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu
 • Szkolenie Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu
  Szkolenie Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu
 • Szkolenie Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu
  Szkolenie Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu
 • Szkolenie Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu
  Szkolenie Procedury i sposoby kontroli różnych środków transportu
do góry