Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Postawa godna naśladowania - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Postawa godna naśladowania

Edward Milewski
30.09.2019

W dniu 24 września 2019 r. słuchacze Centrum Szkolenia Straży Granicznej z Podlaskiego Oddziału SG (przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych) oraz z Nadwiślańskiego Oddziału SG (szkolenia w zakresie szkoły chorążych) udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej.

Funkcjonariusze w trakcie czasu wolnego usłyszeli niepokojące odgłosy dobiegające z rejonu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, gdzie prowadzone były prace remontowe. Nie lekceważąc zaistniałej sytuacji pobiegli na miejsce zdarzenia i widząc leżącego pracownika z drgawkami ciała oraz obrażeniami głowy, natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do czasu przyjazdu karetki Pogotowia Ratunkowego nieprzerwanie zapewnili stosowną pomoc, aż do chwili przejęcia poszkodowanego przez służby medyczne. Funkcjonariusze, działając w warunkach stresu, wykazali się odwagą i profesjonalizmem, a także szeroko rozumianą odpowiedzialnością indywidualną i zespołową. Postawa zaprezentowana przez funkcjonariuszy w nagłej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego stanowi wzorzec do naśladowania funkcjonariusza Straży Granicznej.

Foto: Archiwum CSSG

do góry