Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Edward Milewski
13.09.2019

12 września br. obchodziliśmy 70. rocznicę szkolenia formacji granicznych w Kętrzynie.

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia o najstarszych tradycjach w szkolnictwie zorganizowano uroczystą zbiórkę z udziałem kadry, pracowników, słuchaczy oraz zaproszonych gości. Gospodarzem uroczystości był Komendant Centrum płk SG Adam Pacuk.

Obchody rozpoczęła msza święta w Kaplicy pw. Św. Mateusza, a następnie odbyła się uroczysta zbiórka. Podczas apelu w asyście Kompanii Honorowej, Orkiestry Morskiego Oddziału SG oraz pocztów sztandarowych, odśpiewano hymn i podniesiono flagę państwową.

W trakcie uroczystości Komendant Centrum Szkolenia SG odniósł się do priorytetów w szkoleniu funkcjonariuszy Straży Granicznej, do aktualnej pozycji szkoły w systemie szkolenia zawodowego, a także do tradycji przywołując pamięć Korpusu Ochrony Pogranicza, Wojskowej Formacji Specjalnej czasu pokoju, która 95 lat temu, 12 września 1924 roku, została powołana rozkazem Ministra Spraw Wojskowych generała Władysława Sikorskiego. Komendant podziękował również kadrze i słuchaczom oraz wszystkim, którzy na co dzień wspierają Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Jubileusz był okazją do wyróżnienia zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników. Z tej okazji wyróżnienia z rąk kierownictwa Centrum odebrało 35 funkcjonariuszy i pracowników.

Z okazji 70 rocznicy szkolenia formacji granicznych w Kętrzynie Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk, uhonorował między innymi: Burmistrza Miasta Kętrzyn Ryszarda Niedziółkę, Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Roberta Inglota, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej płk. SG dr. Piotra Boćko, Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej płk. SG Jacka Wysokińskiego, Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy i pracowników ośrodka pamiątkowym medalem Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Szczególnie miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie okolicznościowym grawertonem dwóch słuchaczy przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, którzy udaremnili kradzież w jednym z kętrzyńskich sklepów.

Ponadto Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Centrum Szkolenia SG za wspieranie działalności związku przyznał pamiątkowe statuetki.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod obeliskiem poświęconym Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza.

W tym ważnym dla całej społeczności ośrodka dniu towarzyszyli nam zaproszeni goście: Pan Ryszard Henryk Niedziółka Burmistrz Miasta Kętrzyn, Pan Andrzej Lewandowski Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego oraz szefowie jednostek organizacyjnych SG - płk SG Robert Inglot Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, płk SG dr Piotr Boćko Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, płk SG Jacek Wysokiński Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i przedstawiciele służb mundurowych, w tym między innymi: mł. insp. dr hab. Agata Tyburska - Prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mł. insp. Marcin Piechota Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie, kpt. Kamil Golon Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, kpt. Roman Ruszczyk Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach, a także Pan Jan Koszczyc Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kętrzynie.

Zaproszeni goście zostali zapoznani również z nowoczesną bazą dydaktyczną Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Święto Centrum Szkolenia Straży Granicznej
do góry